Alta Fulla   |   Tots els llibres en català   |   Llibres en castellà   |   Distribució   |   Fer una comanda   |   Correu


Joaquín Beltrán i Amelia Sáiz

Els xinesos a Catalunya. Família, educació i integració

El col·lectiu d'immigrants xinesos a Catalunya, malgrat la seva llarga presència al nostre país i el volum de població que representa, és força desconegut per la societat en general. Sovint se l'associa a un grapat d’imatges i estereotips que l'envolten de misteri, exotisme i llunyania. A vegades, a la seva industriositat i el seu silenci s'afegeix la criminalitat de les «màfies». Sempre s'ha caracteritzat per la manca de conflictivitat i per una aparent «integració» social, si més no en l'aspecte econòmic, ja que molts dels seus membres són petits empresaris. En els darrers anys aquesta situació està canviant. El col·lectiu xinès ha deixat de ser una «minoria silenciosa» que passava desapercebuda i ha esdevingut un referent més en l'espai pluricultural català. Aquest llibre pretén ajudar a conèixer la seva realitat i la seva quotidianitat i escoltar-ne les veus, opinions i expectatives pel que fa a dos temes clau: l'educació i la integració.