Alta Fulla   |   Tots els llibres en català   |   Llibres en castellà   |   Distribució   |   Fer una comanda   |   Correu

 

D. Comas d'Argemir, I. Bodoqué, S. Ferreres, J. Roca
Vides de dona. Treball, família i sociabilitat entre les dones de classes populars (1900-1960)

Estudi antropològic de la situació de les dones de classes populars a Catalunya entre 1900 i 1960. A partir de nombrosos testimonis obtinguts mitjançant entrevistes en profunditat, s'analitza l'status i la situació de la dona en els àmbits de la família, el treball i les relacions socials.

Aquest llibre vol contribuir al coneixement sobre la vida de les dones de classes populars a Catalunya. Basant-se en les perspectives teòriques i metodològiques de l'Antropologia Social, els autors analitzen les experiències i percepcions que les dones posseeixen de les seves pràctiques quotidianes, com també els factors socials i ideològics que les condicionen. El treball, la vida domèstica i la sociabilitat són els tres eixos a partir dels quals es reconstrueixen les trajectòries socials de les dones, les seves actituds, els seus condicionaments i les seves eleccions.