Alta Fulla   |   Tots els llibres en català   |   Llibres en castellà   |   Distribució   |   Fer una comanda   |   Correu


Joan Giménez i Blasco

La universitat de Mataró (1589-1628). Gestió Municipal i vida quotidiana

La Universitat de Mataró (1589-1628). Gestió municipal i vida quotidiana, de l'historiador Joan Giménez i Blasco (Mataró, 1954), se centra en l'anàlisi de la correspondència dels regidors amb institucions com el Consell d'Aragó, la Reial Audiència, i d'altres. A través de les missives hom s'endinsa en els aspectes cabdals del Mataró de l’època: la vida econòmica, arrelada en el conreu agrícola i la comercialització' dels excedents; les mesures de protecció contra les epidèmies de pesta bubònica; la defensa militar dels pirates del nord d'Àfrica; l’exacció dels impostos religiosos, i tants d'altres aspectes que configuren el tarannà d'un poble de dos mil habitants que encara no despuntava en el conjunt de les terres catalanes, però que aviat se situaria en un lloc d'avançada. El volum presenta, com a complement, l'edició dels documents analitzats de més interès.