Alta Fulla   |   Tots els llibres en català   |   Llibres en castellà   |   Distribució   |   Fer una comanda   |   Correu


Francesc Roma i Casanovas

Els Pirineus maleïts. Natura, cultura i economia moral en les societats dites tradicionals

La natura no és mai neutra, perquè la nostra mirada mai no és buida; en comptes d'oposar-se, l'una i l'altra es complementen. Per això aquest llibre parla de sants que deixen marques del seu pas sobre les roques, llacs on se senten veus que diuen que cal fer caritat als pobres, geleres que apareixen per castigar aquells qui no acullen els passavolants, escèptics convertits en pedra...; tot plegat, elements, entre la natura i la cultura, que serveixen per recordar una economia moral en la qual l'ajut mutu era molt important. En el món tradicional la visió estètica de la natura —el que avui dia anomenem paisatge— no existia entre les classes populars. El seu lloc l'ocupaven una sèrie de llegendes i narracions que instituïen sobre aquest marc físic una segona natura en que els valors esdevenien tan reals com els seus referents materials. A través de les llegendes i d'alguns topònims, l'espai físic es convertia alhora en una altra cosa: un espai social que parlava d'unes determinades relacions socials, econòmiques o polítiques. Lluny de la mirada agradable i estètica, les classes populars rurals veien en la natura una idea de justícia que calia respectar i fer respectar.