Alta Fulla   |   Tots els llibres en català   |   Llibres en castellà   |   Distribució   |   Fer una comanda   |   Correu


Joan Peiró

Perill a la reraguarda

Amb un pròleg de Pere Gabriel

Perill a la reraguarda recollia setze articles, publicats gairebé tots a Llibertat, i set textos inèdits. De fet, recopilava la pràctica totalitat de la tasca publicista de Joan Peiró entre el juliol i l'octubre de 1936. La denúncia de l'actuació irresponsable dels «grups incontrolats», la necessitat d'un esforç econòmic de guerra i de disciplina i militarització de les milícies, les dificultats que presentava la unitat antifeixista, la definició del règim polític que calia instaurar en acabar la guerra..., i sobretot allò més important per a l'autor: el control sindical de la producció obria la possibilitat d'afirmar l'eficiència del proletariat en la gestió econòmica, i la victòria sobre el feixisme i el futur de la revolució depenien de l'eficàcia que els treballadors demostressin al front de la nova economia.

Aquesta reedició facsímil, precedida d'un pròleg de Pere Gabriel, vol sumar-se als esforços de reflexió sobre el significat complex de la Guerra Civil i vol ser, també, una petita contribució a la celebració del centenari del naixement d'un lluitador i dirigent sindical, exponent de les millors virtuts del moviment obrer català d'aquest segle.