Alta Fulla   |   Tots els llibres en català   |   Llibres en castellà   |   Distribució   |   Fer una comanda   |   Correu

 
Pere Solà i Mir
Petit vademècum d'alquímia química

Conté l'explicació dels símbols, de les substàncies, dels estris de laboratori, de les operacions i dels termes emprats pels Savis, així com una mostra curiosa de textos, de receptes i de gravats. El vocabulari, part principal del treball, de gran utilitat per a la comprensió dels textos antics d'alquímia, farmàcia i química, singularitza una obra que ha d'interessar no tan sols els afeccionats a l'alquímia esotèrica, sinó també a aquells a qui agradi de conèixer l'origen dels mots, els aparells i les tècniques emprats actualment en els laboratoris d'arreu del món.