Alta Fulla   |   Tots els llibres en català   |   Llibres en castellà   |   Distribució   |   Fer una comanda   |   Correu

 

Gabriel Janer Manila
Pedagogia de la imaginació poètica

Gabriel Janer Manila és un literat conegut i un pedagog prestigiós. En aquest darrer aspecte es l'autor de Cultura popular i ecologia del llenguatge (1982) i Pregoner de quimeres (1985), publicat en aquesta mateixa col·lecció. El treball que avui oferim és una reflexió entorn de la incidència dels llenguatges poètics en les estructures que configuren la imaginació de l'home. Un treball que ens condueix a una sèrie de propostes didàctiques sobre allò que ha d'ésser la pedagogia de la imaginació, mentre suggereix plantejaments inèdits de treball, desvetlla iniciatives i incita a la feina d'estimular la descoberta del joc d'imaginar com un aprenentatge en què la paraula ha vingut a posar la força lúdica de la seva màgia. Pels camins de la imaginació, aquest joc amb les paraules ens permet de crear una altra existència i d'imaginar-la divergent i diversa. Un llibre que ofereix un interès especial per a mestres, pedagogs i animadors culturals.