Alta Fulla   |   Tots els llibres en català   |   Llibres en castellà   |   Distribució   |   Fer una comanda   |   Correu


Josep Punsola i Vallespí

Obra poètica completa

Edició a cura de Maria-Mercè Bruguera

Josep Punsola i Vallespí (Mataró, 1913-1949) fou poeta, narrador, guionista i actor. Durant els anys d'immediata postguerra contribuí a la represa cultural de la ciutat, especialment a través de la seva tasca com a poeta i home de lletres. S'interessà també pel cinema i l'excursionisme, que practicà assíduament. El present volum recull la seva obra poètica: una lírica rica i diversa en la qual conviuen poemes de fonda preocupació metafísica amb d'altres en què adquireixen relleu la quotidianitat i l'expressió emotiva. Poemes que connecten íntimament amb la pròpia biografia de l'autor i amb els esdeveniments que la marcaren. Amb motiu del quarantè aniversari de la seva mort, s'oferí al lector la possibilitat de descobrir un poeta que, truncat en plena joventut, corprèn per la riquesa lingüística i la qualitat emotiva dels seus versos.