Alta Fulla   |   Tots els llibres en català   |   Llibres en castellà   |   Distribució   |   Fer una comanda   |   Correu

Josep Romeu i Figueras
La nit de Sant Joan

Una breu i excel·lent aproximació al complex de costums, tradicions, pràctiques i altres particularitats amb què hom celebra a les terres catalanes, des de segles, la nit i la matinada de Sant Joan.

El foc, les aigües i la rosada, els vegetals, altres pràctiques màgiques, aspectes socials de la festivitat, el culte popular del sant...

Del mateix autor:

Materials i estudis de folklore
Les nadales tradicionals