Alta Fulla   |   Tots els llibres en català   |   Llibres en castellà   |   Distribució   |   Fer una comanda   |   Correu


Cels Gomis

Meteorologia i agricultura populars

Aforismes, modismes, creences i supersticions referents a la meteorologia i a l'agricultura a l'entorn dels anys 1864 a 1915, recollits per un dels folkloristes catalans més insòlits i interessants de tots els temps. Edició a cura de Cels Gomis i Serdañons.

Les incomptables hores que Cels Gomis i Serdañons ha dedicat a catalogar i transcriure els arxius del seu avi han permès que el lector actual pugui disposar dels llibres Dites i tradicions populars referents a les plantes i La bruixa catalana i el que ara presentem, elaborat a partir del manuscrit que l'autor va deixar inacabat i que refonia en un sol volum, amb noves aportacions, les obres Lo llamp y'ls temporals (1884) i Meteorologia i agricultura populars (1888).