Alta Fulla   |   Tots els llibres en català   |   Llibres en castellà   |   Distribució   |   Fer una comanda   |   Correu


Josep Romeu i Figueras

Materials i estudis de folklore

Josep Romeu i Figueras (n. 1917) va desenvolupar una intensa activitat  de recol·lecció i estudi del folklore, sobretot entre 1943 i 1953, que va quedar interrompuda per la seva dedicació a les tasques pròpies de la plaça que ocupava a l'Institut de Musicologia del CSIC i posteriorment a la Universitat Autònoma de Barcelona, i també, sens dubte, per la manca de perspectives acadèmiques d'aquesta disciplina en el context universitari d'aquells, moments. Aquests fets han tingut com a conseqüència que la seva valuosíssima obra folklòrica sigui en la seva major part desconeguda pel públic.
Mai no es valorarà prou la importància de Josep Romeu dintre de la història del folklore de Catalunya. Es tracta de l'únic investigador que en el segle que va de la publicació de les Observaciones sobre la poesia popular de Milà i Fontanals (1853) fins a La nit de Sant Joan (1953) —reeditat en aquesta mateixa col·lecció— ha superat els límits de la simple recol·lecció o de les exposicions descriptives generals i ens ha donat autèntics estudis en profunditat sobre els orígens la propagació i la reverberació textual de llegendes i balades i esquemes interpretatius de diades concretes. Ell, també, és qui ha introduït entre nosaltres els mètodes històrico-geogràfics propis de l'escola finlandesa amb els seus treballs sobre el Comte Arnau o la balada d'«Els estudiants de Tolosa». En darrer lloc —però primer en ordre d'importància— el rigor crític de que dóna mostra i la singularitat de les seves aproximacions als fets folklòrics són una excel·lent invitació a la renovació i a l'actualització metodològiques d'aquesta disciplina.
El volum, que recull la seva obra dispersa en aquest terreny, es complementa amb un estudi sobre Josep Romeu com a folklorista i un índex analític de matèries, tots dos a càrrec de Josep M. Pujol, professor de la Universitat Rovira i Virgili.

Accès a l l'estudi preliminar de Josep M. Pujol

Del mateix autor:

La nit de Sant Joan
Les nadales tradicionals