Alta Fulla   |   Tots els llibres en català   |   Llibres en castellà   |   Distribució   |   Fer una comanda   |   Correu

 
Pere Sánchez i Ferré
La lògia Lealtad

Tot i que més de seixanta mil obres publicades arreu del món se n'han ocupat, la maçoneria és encara avui una institució mal coneguda. A casa nostra, on normalment ha estat perseguida o tolerada només durant breus períodes, el desconeixement encara es més gran a causa de les tergiversacions que n’han fet, per combatre-la o exaltar-la, la majoria dels autors. Aquest estudi distant i rigorós de la documentació d'una de les lògies catalanes més significatives i de més dilatada història, a la qual van pertànyer personatges com el doctor Jaume Ferran, el líder obrer Anselmo Lorenzo, el president Lluís Companys.... ens aproxima a la realitat de la participació i de la incidència de la maçoneria en la vida social i política de la Catalunya contemporània.