Alta Fulla   |   Tots els llibres en català   |   Llibres en castellà   |   Distribució   |   Fer una comanda   |   Correu


Terenci Thos i Codina

Lo llibre de l'infantesa. Rondallari català

Una obra poc coneguda que inicià els reculls sobre rondallística popular a Catalunya. Facsímil de l'edició de 1866.

Terenci Thos i Codina (Mataró, 1841-1903), jurista, polític i escriptor, ocupa un lloc singular dins la història de la Renaixença catalana amb un aplec de narracions que depassa àmpliament els límits del seu interès estrictament literari: Lo llibre de l'infantesa (1866). Amb aquesta obra, poc coneguda, Thos i Codina iniciava els reculls sobre rondallística popular a Catalunya.