Alta Fulla   |   Tots els llibres en català   |   Llibres en castellà   |   Distribució   |   Fer una comanda   |   Correu


Enric Satué

El llibre dels anuncis, IV. A la recerca d'un ordre nou (1962-1992)

Les noves lleis imposades per la televisió en la lectura d'imatges i el creixent protagonisme econòmic, social i gairebé polític d'alguns publicitaris —o de les agències, nacionals o multinacionals— van canviant les coses en el sector del disseny i de la publicitat. L'una i els altres (la televisió i els publicitaris) formen avui una sinèrgia triomfant i perillosa que afecta totes les formes de comunicació gràfica. Totalment il·lustrat.

Els anuncis de premsa, per petits que siguin, ens mostren a peu pla els neguits i els desigs de les societats domesticades pel benestar material. Solen mostrar-ho, però, amb una retòrica equívoca: formalment brillant a vegades, sovint embafadora, però sempre, això si, extraordinàriament precisa pel que fa als objectius comercials i a la càrrega sociològica més o menys soterrada.

En la formalització de les imatges els publicitaris i els fotògrafs hi han tingut molt a veure, especialment durant els anys que resumeix aquest quart volum d' El llibre dels anuncis. I això fa, naturalment, que uns anuncis siguin més atractius —i fins i tot més ben fets— que uns altres. Però aquest no és, de bon tros, el fet més important.

A Los demiurgos del diseño gráfico (Mondadori, 1992) i Diseñador (Ediciones Grijalbo), es completa l'anàlisi d'un fenomen que cal pair bé per tal d'enfilar el segon mil·leni de l'era cristiana amb una certa dignitat.


Del mateix autor:

Les caplletres il·lustrades de Junceda
El llibre dels anuncis, I. El temps dels artesans (1830-1930)
(exhaurit)
El llibre dels anuncis, II. Anys d'aprenentatge (1931-1939)
El llibre dels anuncis, III. Tornar a començar (1940-1962)