Alta Fulla   |   Tots els llibres en català   |   Llibres en castellà   |   Distribució   |   Fer una comanda   |   Correu

Enric Satué
El llibre dels anuncis, III. Tornar a començar (1940-1962)

Centrat en la postguerra, una de les etapes més sòrdides de la nostra història recent. En aquell erm ètic i cultural, els originalíssims dibuixos de Giralt Miracle, per exemple, havien d'«esclatar com una bomba». L'autor de la frase —A. Cirici Pellicer— i l'autor dels grafismes foren les personalitats més renovadores del ram, gràcies a les quals el disseny gràfic, efectivament, va tornar a començar. Totalment il·lustrat.

Del mateix autor:

Les caplletres il·lustrades de Junceda
El llibre dels anuncis, I. El temps dels artesans (1830-1930)
(exhaurit)
El llibre dels anuncis, II. Anys d'aprenentatge (1931-1939)
El llibre dels anuncis, IV. A la recerca d'un ordre nou (1962-1992)