Alta Fulla   |   Tots els llibres en català   |   Llibres en castellà   |   Distribució   |   Fer una comanda   |   Correu

Enric Satué
El llibre dels anuncis, II. Anys d'aprenentatge (1931-1939)

Pot semblar una banalitat reduir la dècada dels anys trenta a una de les expressions socials més vulgars: els anuncis apareguts en diaris i revistes. Bona part d'aquestes mostres revelen, però, curioses afinitats amb aquesta època especialment significativa de la nostra història. Idealista, enèrgica i avantguardista, la societat va emprendre la tasca de modernitzar un país i el disseny gràfic va saber transmetre, fins i tot en els impresos més modestos i intranscendents, bona part de les virtuts d'aquest projecte engrescador. Si a més de guanyar la «guerra dels cartells» la República hagués obtingut també la victòria en la contesa civil, avui podríem parlar d'aquest país com d'una potència primeríssima línia en el sector del disseny gràfic internacional.
Amb aquest segon volum, Enric Satué continua explorant la història del nostre disseny gràfic. La coordinació d'una monografia publicada per la revista municipal «Barcelona, Metròpoli Mediterrània» (núm. 3, 1987), El disseny gràfic a Catalunya (Los Libros de la Frontera, 1987) , la reedició en fascicles d’Un museu al carrer («Diari de Barcelona», 1987) i El diseño gráfico. De los orígenes a los ochenta (AlianzaEditorial, 1988) són els testimonis d'una activitat tan intensa com seriosa.

Del mateix autor:

Les caplletres il·lustrades de Junceda
El llibre dels anuncis, I. El temps dels artesans (1830-1930)
(exhaurit)
El llibre dels anuncis, III. Tornar a començar (1940-1962)
El llibre dels anuncis, IV. A la recerca d'un ordre nou (1962-1992)