Alta Fulla   |   Tots els llibres en català   |   Llibres en castellà   |   Distribució   |   Fer una comanda   |   Correu


F. Bonastre, F. Cortès, F. Costa, J. M. Gregori, J. Pavia

Joan Pau Pujol: la música d'una època

Joan Pau Pujol (1570-1626) té una importància indiscutible en el context del panorama musical català. La seva música representa una fita cabdal en el trànsit del Renaixement al Barroc catalans; però, de manera similar a l'obra de molts artistes de casa nostra, la seva figura i les seves composicions no han assolit encara el paper destacat que els pertoca en la cultura catalana.

Els diferents estudis de Francesc Costa, Francesc Cortès, Josep Pavia, Francesc Bonastre i Josep Mª Gregori tracten de la història musical i els costums de l'època, del desenvolupament de la música en aquell temps, de la descripció i el seguiment de les capelles de música dels segles XVI i XVII i de la vida i l'obra musical de Joan Pau Pujol. El llibre es complementa amb la transcripció d'algunes partitures i una taula cronològica.