Alta Fulla   |   Tots els llibres en català   |   Llibres en castellà   |   Distribució   |   Fer una comanda   |   Correu

 

Isidre Vallès i Rovira
Joan Brossa: les sabates són més que un pedestal

Aquest estudi s'estructura en dos grans blocs temàtics. El primer, l'itinerari creatiu, recopila el pensament brossià, dispers en nombroses publicacions, per poder entendre la seva trajectòria poètica i la varietat expressiva de què s'ha servit. També s'hi analitzen les influències que el m6n de la plàstica, la poesia, la cultura popular, el cinema, els espectacles parateatrals, l'estètica taoista, etc., han tingut en la seva obra. El segon bloc estudia els ressorts que sustenten la capacitat creativa de Brossa, centrats en la paraula i la imatge, així com els antecedents que l'impulsaren a la poesia visual. La plàstica, el cinema i el teatre foren instruments perceptius que permeten explicar el pas de l'escriptura a la imatge: un procés que l'autor explora minuciosament i complementa amb l'àmplia selecci6 gràfica que figura al final del volum.