Alta Fulla   |   Tots els llibres en català   |   Llibres en castellà   |   Distribució   |   Fer una comanda   |   Correu


Antoni Puigblanch

La inquisición sin máscara

La Inquisición sin máscara (Cadis, 1811-1813) és una obra de polèmica històrica, no un libel polític; per tant, centrada i limitada a una època molt concreta, en la discussió sobre l’abolició del Tribunal del Sant Ofici en les Corts constituents de Cadis de 1812. Un document imprescindible per fer una lectura al més completa possible del procés constitucional espanyol i per intentar comprendre una de les figures més paradigmàtiques que ens ofereix la cultura catalana i espanyola a principis del segle XIX: l'assagista, poeta, filòleg, erudit, semitista i polític Antoni Puigblanch (Mataró, 1775 - Londres, barriada de Sommers Town, 1840).

El present volum facsímil s'enriqueix amb un extens i documentat estudi preliminar de Joan Abelló Juanpere, que també ha fet la tria de textos i il·lustracions pertanyents a les diverses edicions de l'obra.