Alta Fulla   |   Tots els llibres en català   |   Llibres en castellà   |   Distribució   |   Fer una comanda   |   Correu


Francesc Carbonell

Immigrants estrangers a l'escola. Desigualtat social i diversitat cultural en l'educació

Aquest llibre tracta d'un aspecte particular del gran dilema que s'estableix entre els habitants d'una fortalesa inexpugnable que ho tenen tot i els exclosos que pugnen per accedir-hi. Exposició equilibrada entre el rigor de l'anàlisi, la claredat d'idees i l'orientació per a l'acció, que és difícil de trobar en altres textos i que, sens dubte, els lectors apreciaran. Al nostre país hi hauria d'haver una sensibilitat més gran envers la diversitat i els problemes d'adaptació i d’integració que comporta tot moviment migratori. I en l'àmbit educatiu, tenim la possibilitat d'aprendre dels errors comesos per altres i de planificar amb temps una intervenció educativa coherent amb una visió positiva i enriquidora del fet migratori. Les opcions per a una convivència solidària o excloent, en tots els seus sentits i facetes (laborals, culturals, socials, etc.), es preparen i es concreten en múltiples àmbits de decisió, entre els quals l'educatiu és determinant. Cal, doncs, que el professorat i la comunitat educativa en el seu conjunt revisin la seva manera de pensar i d'actuar, i les actituds i la ideologia que es manifesten davant d'aquests temes, perquè tenen una doble responsabilitat: com a ciutadans i com a partícips de primera línia en la formació de les generacions futures. En l’intent de resoldre els dilemes de la vida l'important no són les respostes precipitades, sinó les preguntes adequades. I aquest treball és ple de preguntes i d'interrogants que volen ajudar el lector a entendre molt millor el complex problema de la immigració i les seves implicacions socials, i orientar la intervenció d'un professorat que, amb la seva feina, pot contribuir a la construcció d'un futur millor per a tothom, sense exclusions.