Alta Fulla   |   Tots els llibres en català   |   Llibres en castellà   |   Distribució   |   Fer una comanda   |   Correu


Montserrat Galí Boadella

Imatges de la memòria. El gravat popular a la Catalunya de la primera meitat del segle XIX

L'autora qüestiona una manera d'estudiar l'art i la cultura popular heretada del Romanticisme i ens fa veure que les formes del gravat popular són filles de la història, de la mentalitat i dels esdeveniments que configuren una societat. Les nombroses il·lustracions que acompanyen el text i l'interès intrínsec del període estudiat el fan un llibre atractiu per a tota mena de lectors: des de l'amant encuriosit de l'art popular fins a l'especialista en l'art o la història d'aquest període.

Aquest llibre s’afegeix als treballs ja clàssics de Pau Vila, Agustí Duran i Sanpere i Joan Amades sobre el gravat català. Les aportacions de l'autora consisteixen bàsicament en tres aspectes: relaciona i compara el gravat català amb la resta del gravat popular europeu, estableix elements per a un estudi formal i estilístic, i explica els canvis en el llenguatge gràfic a partir dels canvis de la mateixa societat catalana de tombant del segle XIX. Aquest tipus de recerca demostra que el món de la cultura popular és encara un terreny poc treballat, riquíssim i susceptible de noves lectures. 

Filla d'exiliats catalans, nascuda a Mèxic, Montserrat Galí és Llicenciada en Filosofia i Lletres (Història de l'Art) per la Universitat de Barcelona. Ha fet estudis de Tercer Cicle (en Comunicació Visual) a la Universitat de Zagreb (Croàcia). És Doctora en Història de l'Art per la Universidad Nacional Autónoma de México. Fou directora del Museo Universitario de Chopo. Actualment és investigadora a l'Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Puebla i responsable del doctorat en Antropología y Arte a l'Escuela Nacional de Antropología e Historia de México. Ha publicat El arte en la era de los medios de comunicación (1988), Artistes catalans a Mèxic. Segles XIX i XX (1992), Pedro Garcia Ferrer, un artista aragonés del siglo XVII en la Nueva España (1992) i ha col·laborat en diversos llibres. És autora de nombrosos articles en revistes especialitzades.