Alta Fulla   |   Tots els llibres en català   |   Llibres en castellà   |   Distribució   |   Fer una comanda   |   Correu


Manuel Sanchis Guarner

Gramàtica valenciana

Edició a cura d'Antoni Ferrando

Manuel Sanchis Guarner (1911-1982) ha estat una de les primeres personalitats valencianes en el camp de la cultura en general, de la filologia i, específicament, de la gramàtica. La seva obra màxima en l'últim aspecte, la Gramàtica valenciana (1950), representà, amb paraules del pròleg de Francesc de Borja Moll, la inauguració d'una època nova en la lingüística valenciana: l'època de la superació del diletantisme [...] i la implantació de la tècnica, del mètode científic del professional ben format». Aviat exhaurida, els avenços de la lingüística en els últims anys i els canvis socials en el País Valencià inhibiren l'autor de reeditar una de les obres més necessàries i esperades entre els professionals. Avui la reproduïm en facsímil, amb un nou pròleg d'Antoni Ferrando, que, amb una coneixença minuciosa de l'autor, de tota la seva obra i de les circumstàncies sociolingüístiques del País Valencià en aquella època i en aquests moments, la situa i la valora adequadament en aquests contextos. Ferrando ens dóna també, en sengles apèndixs, les esmenes i addicions que consten autògrafes en un exemplar de l'autor i una sèrie de documents de gran interès produïts a propòsit de la primera edició.

Edició exhaurida