Alta Fulla   |   Tots els llibres en català   |   Llibres en castellà   |   Distribució   |   Fer una comanda   |   Correu

 

Josep Pau Ballot
Gramatica y apología de la llengua cathalana

Edició a cura de Mila Segarra

El prevere J. P. Ballot (Barcelona, 1747-1821), professor de retòrica, de gramàtica castellana i de gramàtica llatina, escriví la gramàtica catalana més antiga que s'ha publicat. L'obra es començà a imprimir l'any 1813 i s'acabà a principis de 1815, durant l'època napoleònica, en què l'ús públic del català tingué uns moments d'esperança. L'autor hi defensa la dignitat de la llengua amb arguments tradicionals, avui poc efectius, i hi codifica la llengua escrita amb més esperit patriòtic i conservador que no pas competència lingüística. Amb tot, el fet de ser la primera i única gramàtica durant molts anys, la convertí en punt de referència obligat de la Renaixença i en guia de força autors influents. Mila Segarra analitza les circumstàncies externes i internes d'aquesta obra gairebé mítica i la valora des del punt de vista científic, tant respecte de la seva època com respecte dels interessos i necessitats del segle XIX en general. Es reprodueix aquí en facsímil la segona edició del llibre, també de data incerta, juntament amb el no menys problemàtic «Catálogo de las obras, que se han escrito en lengua Catalana», de Josep Salat, que acompanyava aquesta segona edició.