Alta Fulla   |   Tots els llibres en català   |   Llibres en castellà   |   Distribució   |   Fer una comanda   |   Correu

 
Jordi Martí Henneberg
L'excursionisme científic

Aquest llibre interpreta els primers anhels i realitzacions de les societats pioneres en l'estudi i admiració de la naturalesa. La fundació, a Barcelona, el 1876, de l’Associació Catalanista d'Excursions Científiques, fou el primer pas d'un llarg recorregut que ens condueix fins a la proliferació actual de grups excursionistes. El fil conductor n'és la constant curiositat per la riquesa artística i natural del país.

La funció dels centres excursionistes, avui, ha canviat. Però fa un segle, quan la migradesa documental i institucional era notable, les primeres associacions d'excursionisme van ser impulsades per una seriosa voluntat de recerca en els camps de la història, l'art i les ciències naturals. El llibre tracta aquest últim aspecte amb més profunditat i valora la seva aportació en el context científic del moment. L'actitud entusiasta, atrevida i sovint massa ambiciosa dels excursionistes és una característica pròpia de molts països. De fet, la proliferació de societats de muntanyisme a Europa durant la segona meitat del segle XIX té molts punts en comú, que l'autor posa en relleu a través de la comparació de Barcelona, a Catalunya, amb Lausana, a la Suïssa francesa. En definitiva, aquest llibre pondera la contribució científica dels nostres excursionistes i els situa, per primera vegada, dins el context europeu que els pertoca.

Jordi Martí Henneberg (Reus, 1959) és professor de Geografia a la Universitat de Lleida.