Alta Fulla   |   Tots els llibres en català   |   Llibres en castellà   |   Distribució   |   Fer una comanda   |   Correu

Ramon Violant i Simorra
Etnografia de Reus i la seva comarca. El Camp, la Conca de Barberà, el Priorat

El territori i els seus habitants. Els poblats, la casa, els seus annexos i aixoplucs, i el vestit. Cultura material: la vida econòmica i les tècniques tradicionals. La vida social i religiosa. Folklore. Els cinc volums originals d'aquesta obra irrepetible reunits, en facsímil, en un sol llibre. 150 fotografies. Més de 100 dibuixos a la ploma de Noé i Hierro. Estampes, goigs i altres gravats d'època...

RESUM DEL CONTINGUT

El territori i els seus habitants

Aspecte fisonòmic i geogràfic del país: Comarca, paisatge, clima, vegetació, fauna i població
El poblament de la contrada i la característica ètnica i cultural dels seus pobladors: Temps paleolítics i mesolítics. Temps neolítics. Edats del Bronze i del Ferro. Període ibèric, romà i medieval fins a la Reconquesta
Característiques de la població actual: Trets antropològics, psicològics, lingüístics i culturals tradicionals

Els poblats, la casa, els seus annexos i aixoplucs, i el vestit

Pobles, llogarrets, ciutats i masos: Pobles del Camp, de la Conca i del Priorat. Cases isolades de les tres comarques
La casa i la llar: Característiques generals exteriors i interiors. Portes i complements de portes i finestres
L'aixovar i el mobiliari de la llar: Estris i atuells de la cuina, de pastar el pa familiar i de conservar els aliments de reserva. Estris i bosses emprats en el tragí personal i en la higiene de la llar. Els mobles
L'era i la pallissa, els corrals o pletes del bestiar menut, les barraquesles i altres aixoplucs
El vestit i el calçat tradicional: Vestuari masculí i femení

Cultura material: la vida econòmica i les tècniques tradicionals

• Les feines casolanes, l'aliment i el règim alimentari: Producció i conservació del foc. El cuinar i els cuinats. La feina de pastar. Cura dels animals domèstics, abelles i cucs de seda. Neteja de la llar i de l'aixovar. Feina de bregar i filar el cànem. Reserva i conservació dels fruits d'hivern. Matança del porc. Aliment i règim alimentari
La caça i la pesca fluvial i marítima
La ramaderia: Tradició i vida pastoral
L'agricultura (la terra, el conreu de les plantes, la collita dels fruits i llur elaboració): Els fruits. La terra i les eines de conrear-la. Fertilització del terreny i guaretament dels conreus i llur sembra i plantació. Sega, batuda i mòlta del blat. Verema i elaboració del vi. Collita de les olives i elaboració de l’oli. Collita de l'avellana, de l'ametlla i d'altres fruits
Les indústries populars tradicionals: Cistelleria, teixits i cordes en general. Terrisseria. Indústries de la pell, del bosc i llurs derivats, metàl·liques i de l'aigua. Guixaires, calciners i molers. Cerers i xocolaters
El comerç, els mercats i fires i les mesures tradicionals

Cultura espiritual: la vida social i religiosa

• La comunitat familiar (ritus de pas): Naixement i primera infantesa. Pubertat i primera jovenesa. Matrimoni i família Senectut, malalties i mort
La comunitat veïnal i comarcal: Drets i deures mutus de bon veïnatge. El comú de veïns. Gremis i confraries. La comuna del Camp
Creences i pràctiques rituals i supersticioses: Del culte als animals, als elements naturals i als astres. Notes mitològiques. Pràctiques i cerimònies rituals diverses. Del sacerdoci popular: bruixes i bruixots. Medicina popular
Religiositat popular: Imatges. Ermites i santuaris. Devoció i culte
Diades populars: Cicle nadalenc, de Carnaval i pasqual. Diades de maig i de juny. La festa major. Diada de Tots Sants

Folklore

Balls, teatre popular i entremesos: Balls o ballets dansats. Balls representatius. Balls representatius par­lats i accionats més nous. Entremesos
Jocs i joguines de xics i de grans: Jocs cantats i accionats. Jocs i jo­guines
Cançons: Corrandes. Cançons pietoses, religioses, amoroses i cavalleresques
Literatura popular: Narracions. Mimologismes d'ocells. Enigmística. Embarbussaments. Aforística.