Alta Fulla   |   Tots els llibres en català   |   Llibres en castellà   |   Distribució   |   Fer una comanda   |   Correu


Antoni de Bofarull

Escrits lingüístics

Edició a cura de Jordi Ginebra

Una de les figures més destacades de la Renaixença, A. de Bofarull (Reus 1821 - Barcelona 1892) conreà tots els gèneres (novel·la, poesia, teatre, periodisme, història i lingüística) i fou una de les persones que treballà amb més energia i més realitzacions pràctiques per la recuperació de la llengua catalana escrita i la personalitat històrica de Catalunya: la restauració dels Jocs Florals (1859) fou un dels primers objectius aconseguits. En els aspectes filològic i lingüístic, coneixia prou bé l'estat de la ciència i els mètodes contemporanis i manejava la documentació antiga amb solvència, cosa que li permeté de fer aportacions destacades sobre els orígens, el nom i la filiació del català, bona part de les quals encara són vàlides avui. Com a gramàtic, la seva competència era inferior a la quantitat d'obres publicades i a la seva voluntat de regular l'ortografia i la gramàtica catalanes; però, així i tot, va ser una de les persones més influents del segle amb les seves propostes en aquests terrenys: defensava el «català acadèmic de tradició moderna» (en oposició a Aguiló, de tendència més arcaïtzant, i als partidaris del «català que ara es parla»). Jordi Ginebra ens presenta aquest home polifacètic i enèrgic enmig de l'ebullició de la Renaixença i ens fa veure que la seva obra representa un progrés clar en la seva època i és per a nosaltres, alhora, una síntesi excel·lent de la problemàtica lingüística del segle. Aquest volum inclou, reproduïts en facsímil, la totalitat dels escrits lingüístics de l'autor.