Alta Fulla   |   Tots els llibres en català   |   Llibres en castellà   |   Distribució   |   Fer una comanda   |   Correu


Josep Balari

Escrits filològics

Edició a cura de Pere Quetglas

Josep Balari (Barcelona, 1844-1904) és un dels dos o tres filòlegs catalans més ben preparats del segle XIX: estava al corrent de la filologia europea i tenia un ampli camp d'interessos, els principals dels quals foren la lexicografia i l'etimologia. La seva característica principal com a investigador fou el contacte directe amb els textos antics, les fonts arxivístiques, que el duran a la creença que els primers estadis de la llengua són la clau de molts fets fins i tot històrics. Aquesta línia d'investigació culminarà en la seva obra mes extensa, Orígenes históricos de Cataluña, que és alhora el primer treball seriós de toponímia catalana. Les seves publicacions afecten la taquigrafia (en la qual era un expert), la història, la filologia clàssica i la filologia romànica: en aquesta féu aportacions en lèxic, gramàtica històrica, història de la llengua, ortografia, toponímia, etimologia i sociolingüística, a part d'editar algun text.
Pere Quetglas ens presenta per primer cop una biobibliografia coherent d'un personatge fins ara poc i mal conegut, malgrat que fou un dels capdavanters de la nostra ciència lingüística. Aclareix també algun misteri que envoltava els seus escrits inèdits; concretament ara sabem en quin estat es trobaven els materials del seu «diccionari», publicat pòstumament, i tenim per primera vegada notícia i proves d'una gramàtica històrica catalana que Balari deixà en estat prou avançat i prou significatiu pel seu temps. L'antologia recull, íntegrament o en mostres suficients, tot el material, publicat o inèdit, que afecta la filologia catalana i romànica.