Alta Fulla   |   Tots els llibres en català   |   Llibres en castellà   |   Distribució   |   Fer una comanda   |   Correu


Joan Soler i Amigó

Els enllocs. El temps i els horitzons de la utopia

Conegut i fecund polígraf, Joan Soler i Amigó ens ofereix en aquest llibre un viatge apassionat i apassionant per la realitat de la utopia. La reflexió i la inquietud socials i polítiques de grans pensadors i reformadors desfilen amb vivor per les pàgines d'aquest llibre, enriquides amb productes meravellosos de la imaginació popular. La utopia no és només un enlloc, és també l'intent d'imaginar i, sovint, de construir el millor dels mons possibles, de posar imaginació i il·lusió, en comptes de subordinació acrítica, en el disseny de nous projectes d'organització social, de convivència i de benestar. És l’esforç de sobrevolar les estretes fronteres de les realitats contingents, ofegadores i conformistes. La història de les utopies va de bracet amb la filosofia, la religió, la ciència, la literatura,  la política... És a dir, la cultura: More, Llull, Plató, Sant Agustí, Erasme, Rousseau, Monturiol, Huxley, Orwell... La utopia és, sobretot —i aquest és un dels molts mèrits d'aquesta obra—, una de les grans aportacions de la poesia. Utopies noves i velles utopies es passegen en aquestes pàgines amb tot el seu encís i la seva força interrogadora de les realitats humanes. Creacions i paisatges que inviten a la contemplació estètica, a la reflexió filosòfica i religiosa, a l'acció social i política: de la República platònica a l'Estat del Benestar, de la Ciutat de Déu a la Ciutat del Sol, de la «¡Imaginació al poder!» al poder de la imaginació... Quan alguns proclamen la fi de les utopies, aquest llibre ressona com un crit reivindicatiu de la llibertat, l'eficàcia i la fecunditat del somni i del mite, de la capacitat d'il·lusionar-se en la construcció de projectes que potser mai no seran assolits del tot. La fi de les utopies també és una utopia, menys brillant que moltes de les que l'han precedida.