Alta Fulla   |   Tots els llibres en català   |   Llibres en castellà   |   Distribució   |   Fer una comanda   |   Correu


Teresa San Román

La diferència inquietant. Velles i noves estratègies culturals dels gitanos

Estudi sobre la història del col·lectiu gitano, la seva cultura i la seva situació social a Catalunya i a Espanya. La recerca consisteix en una anàlisi rigorosa i crítica del tractament oficial i cívic que han rebut en la nostra societat al llarg de la història moderna i dels principals trets socioculturals característics de la comunitat gitana.

Sabem molt poc sobre els gitanos. Pel que fa a la seva existència al llarg de la història, ens hem hagut de conformar gairebé sempre amb el que n'han dit els seus enemics. La seva realitat actual ens arriba marcada pel desconeixement i els estereotips. Aquest llibre aporta elements per al coneixement i la comprensió d'aquest poble tan vinculat a nosaltres, tan present i alhora tan allunyat. La seva autora, la professora d'Antropologia Teresa San Román, argumenta l'existència d'una tradició cultural pròpia dels gitanos i n'explica les característiques. Es refereix sobretot als gitanos de condició socioeconòmica precària que viuen en situacions de pobresa i de marginació. Aquest treball va destinat a tothom que tingui interès a conèixer la identitat, els costums i les creences dels gitanos per apropar-s'hi, comprendre'ls i valorar-los, i també per arraconar prejudicis. Especialment indicat per a totes aquelles persones que, per raons de la seva activitat professional o de treball voluntari, hi tenen més relació.