Alta Fulla   |   Tots els llibres en català   |   Llibres en castellà   |   Distribució   |   Fer una comanda   |   Correu


Seminari de Cultura Popular

La cultura popular a debat

Aquest llibre conté totes les ponències del Seminari de Cultura Popular organitzat per l'Institut Català d'Antropologia entre l'octubre de 1983 i l'abril de 1984. El Seminari es desenvolupà a partir de dos grans eixos: la cultura popular com a camp d'estudi i la cultura popular com a camp d'acció. Dins el primer, es tractaren els aspectes següents: Existeix la cultura popular? (C. Martínez Shaw, J. F. Mira, D. Provansal, D. Juliano), Què és la cultura popular? (J. Roma, S. Serrano, J. Cavallé, X. Fàbregas, LI. Prats, I. Marí, J. Frigolé, J. Estivill, 0. Romaní, R. Gubern) i Aspectes tècnics (D. Llopart, M. Vilanova, J. Prat). Dins el segon, es debateren aquests temes: Cultura popular i producció (I. Vallès), Cultura popular i creació (J. Pablo, J. M. Pujol, J. Vilà) i Cultura popular i acció cultural (B. Moya, G. Janer Manila, E. Delgado, P. Baltà). El lector, doncs, trobarà en aquest volum un ample registre de les diverses reflexions que, a l'entorn de la denominació de cultura popular, s'han produït i s'estan produint encara al nostre país.