Alta Fulla   |   Tots els llibres en català   |   Llibres en castellà   |   Distribució   |   Fer una comanda   |   Correu


Llorenç Prats

La Catalunya rància

Aquest llibre parla de les condicions de vida de les classes populars a la Catalunya de la Restauració (1874-1931): de l'estat dels carrers i de les cases, de la higiene privada, de l'alimentació, dels excrements, del treball i del lleure, de l'alcoholisme, del joc i de la prostitució, de la medicina casolana, de la maternitat i de la mortalitat infantil... entre moltes altres coses. Recull la imatge —i la reelabora— que ens han transmès els metges higienistes d'aquell temps, contrapunt perfecte de la visió idíl·lica que per a la mateixa societat i la mateixa època ens han llegat els folkloristes. Aquesta imatge reflecteix només una part de la vida de les nostres generacions passades, però ens diu que això també és el poble i que, per tant, forma part de «la nostra manera de ser», del nostre patrimoni cultural.

Llorenç Prats és professor d'antropologia a la Universitat de Barcelona. Ha treballat en la recuperació crítica de les fonts per a l'estudi de les formes de vida populars a la Catalunya contemporània i en la conceptualització i activació del patrimoni cultural amb relació als processos de construcció identitària i de desenvolupament turístic.