Alta Fulla   |   Tots els llibres en català   |   Llibres en castellà   |   Distribució   |   Fer una comanda   |   Correu


Cèsar Gutiérrez

El carboneig. L'exemple del Montseny

Aquest treball —guardonat amb el Premi sobre la Defensa, Divulgació i Estudi del Medi Natural del Montseny, en la IV convocatòria— és un tractat sobre la cuita del carbó i el mon del carboneig a la Catalunya nord-oriental extensible, en bona part, a la resta del Principat. L'autor aborda el carboneig des de múltiples punts de vista: l’ecològic, el social, l'històric, l'etnològic..., de manera que ofereix un enfocament pluridisciplinari sobre una activitat que tingué gran importància fins ben passada la meitat del present segle. Emmarcat principalment al Montseny, al Montnegre i a la rodalia immediata, aquest estudi reprèn, de boca dels qui ho visqueren, una modesta part del nostre llegat històric, en molts aspectes enriquidora i marcada profundament per la interrelació home-entorn. Il·lustrat amb nombroses fotografies que, juntament amb les citacions de literats i carboners, fan molt amena la lectura de les explicacions, el llibre es complementa amb un extens glossari de termes pertanyents a l'àmbit del carboneig.