Alta Fulla   |   Tots els llibres en català   |   Llibres en castellà   |   Distribució   |   Fer una comanda   |   Correu

 

Enric Satué
Les caplletres il·lustrades de Junceda

Junceda va saber condensar, en aquestes obres preciosistes i marginals, unes facultats de dibuixant extraordinàries i també —apunta l'autor en l'estudi preliminar— l'íntima convicció de com ell desitjava que fossin il·lustrats els llibres per a joves. Totalment il·lustrat.

En aquest llibre s’ofereix un aspecte marginal de l’obra de Junceda —no qualificat encara per la crítica— i que no es correspon amb la imatge popular, domèstica i sentimental que acostuma a circular representant el nostre gran il·lustrador. Dos propòsits han guiat l’autor: qüestionar aquesta imatge i contribuir a restaurar la memòria i el prestigi d’un dibuixant pel qual sent una particular estima.

 

Del mateix autor:

El llibre dels anuncis, I. El temps dels artesans (1830-1930) (exhaurit)
El llibre dels anuncis, II. Anys d'aprenentatge (1931-1939)
El llibre dels anuncis, III. Tornar a començar (1940-1962)
El llibre dels anuncis, IV. A la recerca d'un ordre nou (1962-1992)