Alta Fulla   |   Tots els llibres en català   |   Llibres en castellà   |   Distribució   |   Fer una comanda   |   Correu


Fundació Serveis de Cultura Popular

Calendari de festes de les illes Balears i Pitiüses

Relació cronològica de totes les festes —més de 1.000— que se celebren a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Representa el segon volum de l'inventari descriptiu de les festes populars dels Països Catalans, fet amb la mateixa metodologia i rigor que el relatiu al Principat, Andorra i la Franja. Nombroses referències literàries. Índexs de noms de festes, advocacions i llocs de celebració.

Aquest llibre vol ser molt més que l'inventari del patrimoni festiu, ric i variat, de les illes Balears i Pitiüses. A més de l'enumeració i la descripció detallades d'unes 2.000 festes populars illenques, conté nombroses referències històriques, religioses, geogràfiques i literàries que reflecteixen amplis horitzons de la vida col·lectiva. Voldríem que el lector que fullegi aquest Calendari no vegi un  simple i rònec inventari festiu, sinó que  percebi, més enllà de les paraules, la presència d'una mà que el convida a la festa.