Alta Fulla   |   Tots els llibres en català   |   Llibres en castellà   |   Distribució   |   Fer una comanda   |   Correu


Cels Gomis

La bruixa catalana

Edició a cura de Cels Gomis i Serdañons
Estudi preliminar de Llorenç Prats

L'obra de Cels Gomis (1841-1915) és un recull que ja provocà, en el temps que fou aplegat, justificades expectatives i que mai no havia estat editat. Gomis s'ocupa de diversos aspectes de la bruixeria a Catalunya, i també del dimoni, la nit de Sant Joan i altres creences populars, que il·lustra, fonamentalment, mitjançant l'exposició de casos i llegendes procedents de la tradició oral. A l’interès de! material empíric cal afegir-hi el de la distància crítica que pren l'autor —federalista, anarquista i lliurepensador anticlerical— respecte al tema, insòlita en el panorama del folklore català. Per tot plegat, La bruixa catalana constitueix una obra de permanent actualitat i aporta un material insubstituïble per conèixer aquest aspecte de la cosmovisió tradicional, escassament estudiat a Catalunya.