Alta Fulla   |   Tots els llibres en català   |   Llibres en castellà   |   Distribució   |   Fer una comanda   |   Correu


ATLES DE DANSA TRADICIONAL CATALANA

M. R. Alonso, N. Coll, R. Forner, M. Garrich i A. Gonzàlez
La bolangera (Atles de Dansa Tradicional Catalana, I)

Pròleg de Josefina Roma

L'obra que el lector té a les mans, es el primer lliurament d'un treball ampli, vast, iniciat el 1981 i que encara continua. Els autors formen un grup, autodenominat Equip, integrat per membres de l'Esbart Català de Dansaires i per universitaris de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona, que té com a finalitat representar gràficament els diferents tipus de danses tradicionals catalanes recollides pels folkloristes i revisar conceptes i materials del folklorisme tradicional, ancorat en les arrels romàntiques i limitat al treball descriptiu. Com diu Josefina Roma en el pròleg «ens és necessari col·locar avui sobre el mapa tots els documents, totes les impressions, totes les diferents històries de les nostres danses per a poder reconstruir, tant com sigui possible, aquest document valuós sobre nosaltres mateixos, sobre el que han estat els nostres pobles, la seva evolució, la seva manipulació o la seva revolta. Només posant tots nosaltres sobre la taula les peces que posseïm del trencacloscles comú es possible que arribem a tenir alguna idea del nostre patrimoni i del que en podem fer».

La bolangera

128 pp · Rústica
17 x 24 cm
ISBN: 84-7900-037-6
PVP 11 euro
s

M. R. Alonso, N. Coll, R. Forner, M. Garrich i A. Gonzàlez
Els balls de bastons (Atles de Dansa Tradicional Catalana, II)

Segon lliurament de l'«Atles de Dansa Tradicional Catalana» (vegeu fitxa anterior). Monogràfic dedicat al ball de bastons, tan arrelat i viu a casa nostra: la història la música, la coreografia, la indumentària, els bastons... El llibre es complementa amb una anàlisi territorial, un índex de noms de figures, un glossari i nombroses il·lustracions.

El ball de bastons

112 pp · Rústica
17 x 24 cm
ISBN: 84-7900-061-9
PVP 11 euros

M. R. Alonso, N. Coll, R. Forner, M. Garrich i A. Gonzàlez
El ball cerdà / El ball de faixes (Atles de Dansa Tradicional Catalana, III)

Dos tipus de balls ben diferenciats: el ball cerdà i el ball de faixes. El ball cerdà ha estat objecte d'especial atenció en el sentit de desvincular-lo del grup de variants del ball pla, on tradicionalment l'havien situat els nostres folkloristes clàssics. L'anàlisi de la seva mobilitat geogràfica constitueix una proposta original per explicar algunes de les seves característiques. Els balls de faixes son un interessant element folklòric, emparentat amb altres formes amb les quals, aparentment, no té cap relació. Tant per aquest fet, que s'estudia en detall, com per la seva reduïda àrea d'implantació, aquest petit grup de balls mereixia una anàlisi.

El ball cerdà. El ball de faixes

112 pp · Rústica
17 x 24 cm
ISBN: 84-7900-091-0
PVP 11 euros

M. R. Alonso, N. Coll, R. Forner, M. Garrich i A. Gonzàlez
El ball pla (Atles de Dansa Tradicional Catalana, IV)

Volum dedicat a la que, de vegades, ha estat qualificada com la dansa catalana per excel·lència: el ball pla. Una anàlisi acurada ha permès emparentar de manera directa, per primera vegada, un ball tradicional català amb una dansa medieval com es la baixa dansa, confirmant la hipòtesi que Aureli Capmany va apuntar els anys trenta. L'estudi permet resituar conceptes com «el ball català més estès», «dansa nacional», etc., amb què alguns folkloristes l'havien qualificat. Inserit degudament en el territori català, n'ocupa una part que no permet fer aquestes generalitzacions. Ball de relació social, en bona part, de la Catalunya vella, va sucumbir amb la incidència de les noves formes de ball, mes directes i menys «puritanes».

El ball pla

64 pp · Rústica · 17 x 24 cm · ISBN: 84-7900-121-6 · PVP 9,02 euros