Alta Fulla   |   Tots els llibres en català   |   Llibres en castellà   |   Distribució   |   Fer una comanda   |   Correu


Isidre Vallès i Rovira

Artesania, art i societat

Anàlisi amb perspectiva històrica de l'aparició, evolució i condicionaments de l'art i de l'artesania. Establiment dels camps propis d'aquestes dues activitats i de llurs objectius diferenciats.

Contràriament a certs autors que consideren l'art com a producte derivat o secundari de l'artesania, Isidre Vallès i Rovira distingeix en aquesta obra els camps propis d'una i altra d'aquestes activitats, i estableix que tenen un objectiu clarament diferenciat. Per tal de demostrar-ho l'autor analitza amb perspectiva històrica les èpoques i els condicionaments de llur aparició i desenvolupament. El fet de tenir una base comuna de partida n'ha dificultat la percepció i el tractament diferenciats. L'autor posa també de manifest la incidència de factors discriminatoris —socials, culturals i objectuals— en un cert moment distanciaren qualitativament l'artesania de l'art i col·locaren aquest últim en una posició hegemònica respecte de la primera. Les investigacions i els nombrosos articles d'Isidre Vallès mostren un interès particular pels conceptes de cultura popular, art popular, artesania i disseny.