Alta Fulla   |   Tots els llibres en català   |   Llibres en castellà   |   Distribució   |   Fer una comanda   |   Correu


Marià Aguiló

Diccionari Aguiló. Materials lexicogràfics revisats i publicats sota la cura de Pompeu Fabra i Manuel de Montoliu

Marià Aguiló i Fuster (Ciutat de Mallorca 1825 -Barcelona 1897), una de les figures més sòlides de la Renaixença, va dedicar tota la seva vida a l'ideal de recuperar i salvar la llengua i la cultura catalanes. Folklorista, poeta, bibliògraf, editor de textos, gramàtic i lexicògraf de primera línia, va recórrer el domini lingüístic a l'encalç de les cançons populars i del llenguatge viu i no va passar un text per les seves mans que ell no en fes un despullament minúcies. Aguiló «és indiscutiblement la figura cabdal a qui tots havem de retre homenatge de gratitud i d'admiració il·limitades»; «a glòria seva podem retreure no solament la tasca enorme que ell realitzà, sinó tot ço que després d'ell hagin pogut fer els seus continuadors i deixebles», amb paraules de Fabra. Com a lexicògraf, va recopilar una quantitat immensa de materials que hom anomenava Diccionari Aguiló, la publicació dels quals era esperada amb veritable ànsia en una època mancada d’autoritats lingüístiques, però que no van poder veure la llum fins que Fabra i Montoliu no van dedicar esforços incalculables a ordenar-los, completar-los i redactar-los. Es tracta d'una de les grans obres de la lexicografia catalana: en concret, una font de primera categoria per als diccionaris d'Alcover-Moll, de Fabra i de Commines i encara avui imprescindible als especialistes. Amb passió, erudició i tenacitat, l'autor hi va acumular notícies riquíssimes des dels orígens de la llengua fins al mateix any de la seva mort, procedents de fonts impreses o recollides oralment en tot el domini lingüístic, incloent-hi fraseologia, refranys i onomàstica.

 


En aquesta mateixa col·lecció:

Antoni de Bofarull, Escrits lingüístics
Josep Pau Ballot, Gramatica y apología de la llengua catalana
Josep Balari, Escrits filològics
Pompeu Fabra, Ensayo de gramática de catalán moderno i Contribució a la gramàtica de la llengua catalana
Manuel Sanchis Guarner, Gramàtica valenciana